کانال های تلویزیونی نارنجی و SOSH: لیست و شمارش کانال ها | ، تلویزیون نارنجی: کانال ها و خدمات موجود در LiveBox شما

TV Orange: کانال ها و خدمات موجود با LiveBox شما

با پیشنهادات LiveBox ، مشتریان اینترنتی نارنجی از یک سرویس تلویزیونی بهره مند می شوند ، با یک دسته از کانال ها که یکسان است ، هر چه اشتراک آنها مشترک باشد.

کانال های تلویزیونی نارنجی و SOSH: لیست و شمارش کانال ها

تبلیغ و شما

آنجا تلویزیون نارنجی خدماتی است که در LiveBox و Orange Open Open ارائه می شود و به عنوان گزینه ای در جعبه SOSH در دسترس است. پیشنهادات FTTH ADSL و فیبر به شما امکان دسترسی به حدود 140 کانال شامل می دهد که می توانید با دسته های پرداخت شده نارنجی تکمیل کنید.

این لیست از کانال ها برای مشتریان معتبر است نارنجی (livebox یا باز) و اختیاری در سد (جعبه SOSH) برای روشهای پذیرش ADSL و فیبر. کانال های تلویزیونی ماهواره ای نارنجی متفاوت هستند.

لیست کانال ها و تعداد تلویزیون نارنجی

ما برای هر زنجیره شماره گذاری ، حداکثر تعریف و دسته گل تلویزیونی که زنجیره ای در آن گنجانده شده است به شما می گوییم.

با حروف درشت : کانال های موجود در پخش مجدد

# زنجیر دسته کیفیت
0 موزائیک پایه ای
TNT
1 TF1 پایه ای HD+
2 فرانسه 2 پایه ای HD+
3 فرانسه 3 پایه ای HD+
4 کانال+ (سواحل پاک) اصلی ، کانال+ UHD
5 فرانسه 5 پایه ای HD+
6 m6 پایه ای HD+
7 بانوال پایه ای HD+
8 C8 پایه ای HD+
9 W9 پایه ای HD+
10 TMC پایه ای HD+
11 TFX پایه ای HD+
12 NRJ12 پایه ای HD+
13 LCP – مجلس سنا عمومی پایه ای HD
14 فرانسه 4 پایه ای HD+
15 تلویزیون BFM پایه ای HD
16 CNEWS پایه ای HD+
17 سرتاسر پایه ای HD+
18 گلی پایه ای HD
20 سری فیلم های TF1 پایه ای HD+
21 کانال Equipe پایه ای HD+
22 6 پایه ای HD+
23 داستان RMC پایه ای HD
24 کشف RMC پایه ای HD+
25 چری 25 پایه ای HD+
26 LCI پایه ای HD
27 franceinfo: پایه ای HD
تلویزیون نارنجی
28 اخبار VOD TV VOD پایه ای HD
29 مضامین تلویزیون نارنجی پایه ای
30 زنجیرهای محلی موزاییک پایه ای
32 بازی های ویدیویی پایه ای
مینی ژنرالیستی
33 جهان TV5 پایه ای HD
34 مناسب توست خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD+
35 پاریس اول خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD+
36 RTL9 خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD+
37 تلویزیون بریز خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD
کانال های حق بیمه
38 کانال+ ورزش 360 کانال+ HD+
39 کانال+ پا کانال+ HD+
40 کانال+ ورزش کانال+ HD+
41 کانال+ بوکس کانال+ HD+
42 کانال+ صفحه بزرگ کانال+ HD+
43 کانال+ سینماها (ها) کانال+ HD+
44 کانال+ سری کانال+ HD+
45 کانال+ اسناد کانال+ HD+
46 کانال+ بچه ها کانال+ HD+
47 Bein Sports 1 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD+
48 Bein Sports 2 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD+
49 Bein Sports 3 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD+
50 اخبار OCS پایه ای HD
51 OCS MAX OCS ، Max Series ، OCS + Netflix ، Intense ، Ciné Séries HD+
52 خمیر OCS OCS ، Max Series ، OCS + Netflix ، Intense ، Ciné Séries HD+
53 OC های غول پیکر OCS ، Max Series ، OCS + Netflix ، Intense ، Ciné Séries HD+
54 OC OCS ، Max Series ، OCS + Netflix ، Intense ، Ciné Séries
سینما
55 کانال خانواده ، دیزنی+خانواده ، مکس ، شدید ، فیلم های سریال Ciné Séries HD+
56 دمدمی خانواده ، دیزنی+خانواده ، مکس ، شدید ، فیلم های سریال Ciné Séries HD
57 سینمای TCM سریال Ciné Max ، Intense ، Ciné Séries HD+
58 عمل سریال Ciné Max ، Intense ، Ciné Séries HD+
59 Ciné+ Premier مکس ، سریال فیلم شدید HD+
60 Ciné+ هیجان مکس ، سریال فیلم شدید HD+
61 CINé+ احساسات مکس ، سریال فیلم شدید HD+
62 Ciné+ Famiz مکس ، سریال فیلم شدید HD+
63 Ciné+ Club مکس ، سریال فیلم شدید HD+
64 Ciné+ Classic مکس ، سریال فیلم شدید HD+
65 کانال یورو مکس ، سریال فیلم شدید HD
66 نوتفلیکس گزینه ، OCS + Netflix
67 حق بیمه ویدیو گزینه
68 دیزنی+ گزینه ، خانواده دیزنی+
69 مهم+ گزینه
70 کانال+ سری گزینه
71 فیلم گزینه
سرگرمی
72 MTV پایه ای HD+
73 شرط پایه ای HD
74 AB1 خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD
75 TF1 +1 خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
76 کمدی مرکزی خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید ، خانواده فیبر ، ترشی HD
77 بازی یک خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید ، خانواده فیبر ، ترشی HD
78 بازی یک +1 خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید ، ترشی HD
79 کمدی+ خانواده فیبر HD+
80 دلهره آور+ خانواده فیبر HD+
82 سریال خانواده فیبر HD+
86 اینا مادلن ویدیوی موضوعی
جوانان
88 تلویزیون پیتون پایه ای HD
89 گلی مکس جوانان ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید
90 tfou max جوانان ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید
91 بومرنگ خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
92 Boomerang +1 خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید
93 کارتنیتو خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
94 تیوجی جوانان ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده شدید و فیبر HD
95 کانال j جوانان ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده شدید و فیبر HD
96 نیکلودئون جونیور جوانان ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده شدید و فیبر HD
97 نیکلودئون جوانان ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده شدید و فیبر HD
98 نیکلودئون+1 جوانان ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده شدید و فیبر HD
99 نوجوان نیکلودئون جوانان ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده شدید و فیبر HD
100 بازی های ویدیویی جوانان جوانان
101 شبکه دیزنی خانواده فیبر HD
102 کانال دیزنی 1+
خانواده فیبر HD
103 دیزنی جونیور خانواده فیبر HD
105 پیوی+ خانواده فیبر HD
106 تله+ خانواده فیبر HD
107 teletoon+1 خانواده فیبر HD
کشف و هنر زندگی
110 ویدیوی موضوعی پایه ای HD
111 روح جادوگر تلویزیون پایه ای HD
112 موزه پایه ای HD+
113 خانه تلویزیونی و کار پایه ای HD
114 تلویزیون بهداشتی برتر پایه ای HD
115 تلویزیون مارمیتون خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید
116 شیدایی خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید
117 کاوش کردن خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
118 حیوانات خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
119 جرم خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
120 شکار ماهیگیری ورزش مکس ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
121 همه داستان خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD
122 داستان تلویزیونی
خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD
123 تلویزیون Ushuaia خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD+
124 تلویزیون myzen خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
125 تلویزیون علمی و زندگی خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD
129 جغرافیای ملی خانواده فیبر HD+
130 ملی جغرافیایی وحشی خانواده فیبر HD+
132 سیاره+ خانواده فیبر HD+
133 سیاره+ جرم خانواده فیبر HD+
134 سیاره+ ماجراجویی خانواده فیبر HD+
جوانان
140 تلویزیون MGG
پایه ای HD
141 فناوری و همکار خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD
142 مگس خانواده ، دیزنی+، خانواده شدید ، تلویزیون ترشی ، خانواده فیبر HD
144 TMC +1 خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
145 مانگا خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD
146 تلویزیون وارنر بعدی (سابق تونامی) خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
147 j-one خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD+
148 DNA ویدیوی موضوعی
موسیقی و هنرهای نمایشی
150 ردیابی شهری پایه ای HD
151 بازدید NRJ پایه ای HD+
152 بازدیدهای MTV پایه ای HD
153 ملودی پایه ای
155 کلوپ تلویزیون پایه ، ترشی HD
157 M6Music خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD
159 تلویزیون RFM خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده فیبر شدید ، HD
160 نرمی ملودی ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید
161 اثر کارائیب خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
162 ردیابی خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
163 ردیابی خانواده ، دیزنی+خانواده ، شدید HD
165 بازدیدهای CSTAR خانواده فیبر HD
166 تلویزیون المپیا خانواده فیبر HD
167 مگس موسیقی کلاسیک ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده شدید و فیبر HD
168 زنده hd mezzo موسیقی کلاسیک ، خانواده ، دیزنی+خانواده ، خانواده شدید و فیبر HD
169 stingray classica موسیقی کلاسیک و شدید HD
170 دره گزینه
171 نارنجی رادیویی پایه ای
ورزش
173 دوتایی پایه ای HD+
174 ورزش در فرانسه پایه ای HD
176 Bein Sports 1 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD+
177 Bein Sports 2 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD+
178 Bein Sports 3 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD+
179 Bein Sports Max 4 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD
180 Bein Sports Max 5 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD
181 Bein Sports Max 6 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD
182 Bein Sports Max 7 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD
183 Bein Sports Max 8 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD
184 Bein Sports Max 9 ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD
185 Bein Sports Max 1 à ورزش Bein ، مکس ، ورزش شدید HD
196 Automoto The Chain خانواده ، دیزنی+خانواده ، مکس ، ورزش شدید HD+
197 کانال گلف خانواده ، دیزنی+خانواده ، مکس ، ورزش شدید HD+
بازی ها ، خدمات و telechat
210 مرکز پایه ای
211 جک خوش شانس پایه ای
جامعه و فرهنگ
213 fashiontv paris پایه ای HD
215 تجملات HD پایه ای HD
216 مرد پایه ای HD
217 تلویزیون Skool پایه ای HD
219 فردا تلویزیون پایه ای HD
220 kTO پایه ای HD
221 سوغاتی از زمین پایه ای HD
اطلاعات فرانسوی
225 LCP 100 ٪ پایه ای HD
226 سنا عمومی 24/24 پایه ای HD
227 فرانسه 24 (به فرانسوی)
پایه ای HD
228 تجارت BFM پایه ای HD
229 Euronews فرانسوی پایه ای HD
230 تلویزیون BSMART پایه ای HD
231 کانال هواشناسی خانواده فیبر
اطلاعات بین المللی
232 فرانسه 24 (به زبان انگلیسی) پایه ای HD
233 کنگره پایه ای
234 CNN پایه ای HD
235 CNBC پایه ای HD
236 بلومبرگ اروپا پایه ای
237 اخبار بی بی سی پایه ای
238 الجزیره (به انگلیسی) پایه ای
239 آفریقا 24 پایه ای
240 فرانسه 24 (به زبان عربی) پایه ای HD
241 الجزیره (به زبان عربی) پایه ای
242 MEDI 1 تلویزیون پایه ای
243 اخبار I24 پایه ای
244 NHK World ژاپن پایه ای HD
245 Deutsche Welle (به زبان انگلیسی) پایه ای HD
246 دنیای TRT پایه ای
247 فرانسه 24 (به زبان اسپانیایی) پایه ای HD
جذابیت و بزرگسال
270 ود بزرگسالان پایه ای HD
271 تلویزیون دورسل Dorcel TV ، بزرگسالان ، بزرگسالان HD
272 dorcel xxx بزرگسالان ، بزرگسالان HD
273 XXL بزرگسالان ، بزرگسالان HD
276 تلویزیون اتحادیه بزرگسالان ، بزرگسالان HD
277 پنت هاوس حداکثر بزرگسالان HD
278 پنت هاوس تلویزیون واقعیت حداکثر بزرگسالان HD
279 پنت هاوس حداکثر بزرگسالان HD
280 Hustler HD حداکثر بزرگسالان HD
281 نامحدود xxl من حداکثر بزرگسالان
282 دورسل کلوپ تلویزیون دورسل
284 x صورتی خوشی
285 مرد خوشی
286 نامحدود صورتی x خوشی
سرویس تلویزیون نارنجی
297 اخبار VOD TV VOD HD
298 مضامین تلویزیون نارنجی
299 موزائیک کانال های محلی
3 منطقه فرانسه
کانال 327 تا 329: کانال های فرانسه 3 توسط TNT
300 فرانسه 3 ملی پایه ای HD+
301 فرانسه 3 آلپ پایه ای HD
302 فرانسه 3 آلزاس پایه ای HD
303 فرانسه 3 آکویتین پایه ای HD
304 فرانسه 3 Auvergne پایه ای HD
305 فرانسه 3 باس-نورمندی پایه ای HD
306 فرانسه 3 بورگگن پایه ای HD
307 فرانسه 3 بریتانی پایه ای HD
308 مرکز 3 فرانسه پایه ای HD
309 فرانسه 3 شامپاین آردن پایه ای HD
310 فرانسه 3 کورسیکا از طریق استلا پایه ای HD
311 فرانسه 3 Côte-d’azur پایه ای HD
312 فرانسه 3 Franche Comté پایه ای HD
313 فرانسه 3 Haute Normandie پایه ای HD
314 فرانسه 3 لنگدوک روسیلون پایه ای HD
315 فرانسه 3 لیموزین پایه ای HD
316 فرانسه 3 لورن پایه ای HD
317 فرانسه 3 Midi-Pyrénées پایه ای HD
318 فرانسه 3 Nord Pas de Calais پایه ای HD
319 فرانسه 3 پاریس IDF پایه ای HD
320 فرانسه 3 پرداخت می کند de la loire پایه ای HD
321 فرانسه 3 پیکاردی پایه ای HD
322 France 3 Poitou Charentes پایه ای HD
323 فرانسه 3 پرووانس آلپ پایه ای HD
324 فرانسه 3 Rhône-alpes پایه ای HD
کانال های محلی
کانال 330 تا 338: کانال های محلی توسط TNT
339 تلویزیون NOA پایه ای HD
340 BFM پاریس île-de-france پایه ای
341 BFM Lyon پایه ای
342 BFM Marseille Provence پایه ای
343 8 مونت بلان پایه ای HD
344 ویران پایه ای HD
345 Le Figaro TV IDF پایه ای HD
346 lmtv sarthe پایه ای HD
347 ورماتل پایه ای HD
348 TV GRENOBLE ISère پایه ای HD
349 20 دقیقه تلویزیون IDF پایه ای HD
350 تلویزیون Vosges پایه ای
351 تلویزیون موسل پایه ای HD
352 تلویزیون پایه ای HD
353 توبو پایه ای HD
354 تلویزیون پایه ای HD
355 TV7 پایه ای HD
356 Weo TV La Voix du Nord پایه ای HD
357 تلویزیون سد پایه ای HD
358 کانالدود پایه ای HD
359 vioccitanie montpellier پایه ای HD
361 تورهای تلویزیونی پایه ای
362 تلویزیون Vendée پایه ای
363 تبهود پایه ای HD
364 دوتایی پایه ای
365 تلویزیون کن لورینز پایه ای HD
366 غوغا پایه ای HD
367 تلویزیون پایه ای
368 TV78 پایه ای
369 toulouse vioccitanie پایه ای HD
370 کشور کاتالونیا Vioccitania پایه ای HD
371 vioccitanie gardois را پرداخت می کند پایه ای HD
372 کانال 32 پایه ای HD
373 قدرت تلویزیون پایه ای HD
377 تلویزیون Maritima پایه ای
378 TLC پایه ای HD
379 7 یک لیموژ پایه ای HD
380 رفیق پایه ای
381 تلویزیون مورین پایه ای HD
382 کریستال موزاک پایه ای
383 Vià Télé Paese پایه ای
384 TL7 Saint-etienne پایه ای HD
385 TV8 Moselle است پایه ای
387 Weo TV Picard Courrier پایه ای HD
388 BFM Toulon var پایه ای
389 BFM DICI ALPES SOUTH پایه ای
390 bfm dici haute-provence پایه ای
391 BFM Grand Lille پایه ای
392 BFM Grand Littoral پایه ای
393 BFM alsace پایه ای
394 BFM Normandy پایه ای
395 کانال 10 گوادلوپ پایه ای
397 تلویزیون Tahiti Nui پایه ای
398 آنتیل های تلویزیون پایه ای
399 Madras FM TV پایه ای
کانال های بین المللی
413 Deutsche Welle (به زبان آلمانی) پایه ای
414 arte (به زبان آلمانی) پایه ای
433 Tve I پایه ای
444 rtp3 پایه ای
445 اخبار ضبط پایه ای
459 TGCOM 24 پایه ای
468 ارمنستان 1 پایه ای
487 RTS SVET پایه ای
488 ساحلی پایه ای
490 هبربرتورک پایه ای
500 تلویزیون Beur پایه ای
501 الربیا پایه ای
502 تلویزیون دبی پایه ای
503 الرببی پایه ای
504 ال اولا پایه ای
505 کانال الجزایر پایه ای
506 تلویزیون تونسی پایه ای
538 NBN پایه ای
548 تلویزیون جدید Dinasty TV پایه ای
549 تلویزیون ماندارین پایه ای
550 CGTN فرانسوی پایه ای
565 KBS World پایه ای
582 تلویزیون HLIVE پایه ای
589 VOX Africa پایه ای
برنامه های کاربردی
888 کمک به اشتراک کانال+ پایه ای
889 کانال+ از طریق TNT پایه ای
990 TF1 4K پایه ای UHD
992 M6 4K پایه ای UHD
997 دره پایه ای
998 نارنجی رادیویی پایه ای
999 کمک به اشتراک پایه ای

اخرین بروزرسانی : 29 اوت 2023 (PDS معتبر تا 4 اکتبر 2023)

کیفیت کانال های نارنجی (SD ، HD ، HD+، UHD)

کانال ها می توانند از کیفیت متفاوتی برخوردار باشند:

کیفیت وضوح جریان نارنجی شایستگی
SD – تعریف استاندارد 720 x 576 پیکسل 2.4 مگابایت در ثانیه حداکثر تضعیف 48dB
HD : HD 1920 x 1080 5 مگابایت در ثانیه حداکثر تضعیف 26dB
HD+ 1920 x 1080 10 مگابایت در ثانیه فیبر ftth
UHD 4K 3840 x 2160 فیبر ftth

نحوه دریافت تلویزیون نارنجی ?

فقط در یک بسته ثابت در نارنجی مشترک شوید. شما بین LiveBox و محدوده باز انتخابی دارید اما واجد شرایط بودن خانه شما به حالت پذیرش توسط ADSL ، فیبر یا ماهواره بستگی دارد.

TV Orange: کانال ها و خدمات موجود با LiveBox شما

همه چیز درباره تلویزیون نارنجی: شامل کانال ها ، دسته های تلویزیونی ، قیمت ، برنامه b.تلویزیون و گزینه های موجود با پیشنهادات اینترنتی LiveBox.

TV Orange: کانال ها و خدمات موجود با LiveBox شما

 • کانال های موجود در تلویزیون نارنجی چیست ?
 • کانال های تلویزیون نارنجی و دسته های تلویزیونی اختیاری چیست؟ ?
 • سیستم عامل های SVOD در رمزگذار تلویزیون LiveBox شما قابل دسترسی هستند ?
 • خدمات ارائه شده توسط Orange TV چیست ?
 • نحوه دسترسی به تلویزیون نارنجی ?
 • تلویزیون نارنجی نیز با SOSH است

کانال های موجود در تلویزیون نارنجی چیست ?

با پیشنهادات LiveBox ، مشتریان اینترنتی نارنجی از یک سرویس تلویزیونی بهره مند می شوند ، با یک دسته از کانال ها که یکسان است ، هر چه اشتراک آنها مشترک باشد.

با نارنجی ، در واقع ، همه مشترکین دسترسی دارند حداکثر 140 کانال تلویزیونی. لیست همه کانال های تلویزیون نارنجی غیرممکن است. اما ، برای اینکه ایده ای به شما بدهد ، در اینجا مضامین مختلف و برخی از نمونه های کانال های موجود در دسته گل.

 • در 26 کانال TNT, شروع با کانال های گروه های TF1 ، فرانسه Télévisison ، M6. بلکه کانال های گروه رسانه Altice ، مانند BFM TV ، RMC Découverte ، RMC Story
 • زنجیر مینی پزشک, یعنی TV5 World
 • کانال+
 • زنجیر سرگرمی, مثل MTV
 • زنجیر کشف و هنر زندگی, مانند خانه و کار و تلویزیون بهداشتی برتر
 • زنجیر موسیقی, مانند شهری و NRJ ردیابی می کند
 • زنجیر ورزش, مثل Equidia
 • زنجیر بازی ها ، خدمات و Téléachat, مثل مرکز آسترو
 • زنجیر جامعه و فرهنگ, مانند .KTO یا تلویزیون لوکس
 • زنجیر ازاطلاعات فرانسوی, مانند سنای عمومی ، فرانسه 24 یا BFM تجارت
 • زنجیر ازاطلاعات بین المللی, مانند CNN International ، BBC World News یا Al Jazeera
 • زنجیر بین المللی, مثل آرته
 • زنجیر محلی, مانند BFM Paris ، BFM Lyon ، تغییرات منطقه فرانسه 3 یا TVR Rennes

با تلویزیون نارنجی ، بیشتر کانال ها هستند موجود در HD, یا حتی در HD+ (فرانسه 2 ، فرانسه 3 ، W9 ، Arte ، L’Equipe ، RMC Découverte. ) یا در 4K (TF1 4K یا M6 4K) برای داشتن کیفیت تصویر برتر.

کانال های تلویزیون نارنجی و دسته های تلویزیونی اختیاری چیست؟ ?

تلویزیون نارنجی ، همانطور که دیدیم ، حداقل 140 کانال تلویزیونی بسیار متنوع است. یک دسته گل قادر به برآورده کردن بیشترین تعداد. با این وجود ، اگر برای خود کافی هستید یا اینکه از زنجیرهایی که معمولاً به آنها نگاه می کنید از دست می رود ، مشکلی نیست. زیرا تلویزیون نارنجی نیز هست 210 کانال موجود در à la carte. و ، دوباره ، چیزی برای همه و همه لذت ها وجود دارد.

شما به اندازه سینما و سریال یک عاشق ورزشی هستید ، در کانال مشترک شوید+. شما طرفداران ورزش و به خصوص فوتبال هستید ، مشترک شوید کانال های Beinsports. شما فیلمبرداران هستید ، بنابراین مشترک شوید کانال های سینما+. حتی وجود دارد کانال هایی که برای مخاطبان بزرگسال رزرو شده اند, مثل تلویزیون دورسل یا تلویزیون اتحادیه.

این همش نیست. او همچنین است مشترک شدن در دسته هایی که چندین زنجیره تلویزیون نارنجی را گرد هم می آورند. از جمله نمونه های دیگر:

 • در مکس سریال سینما, با 16 کانال ، از جمله OCS و Ciné+، با قیمت 22.99 یورو در ماه
 • دسته گل حداکثر ورزش, با توجه به ورزش های مهم ، اما و همچنین کانال های دیگر ، با نرخ 19 یورو در ماه
 • دسته گل خانواده, با حدود چهل کانال برای کشف با خانواده ، مانند Téva ، Paris Première ، RTL9 ، تلویزیون Ushuaia ، کانال J ، تلویزیون تاریخ … ، با نرخ 13.99 یورو در ماه
 • دسته گل موسیقی کلاسیک, برای دوستداران موسیقی ، با 11 € در ماه
 • 15 دسته های بین المللی (چینی ، آفریقایی ، عرب ، انگلیسی -اسپیک ، آفریقایی. )

در کل ، با تلویزیون نارنجی ، می توان انتخاب خود را در میان 35 دسته کانال های موضوعی اختیاری.

سیستم عامل های SVOD در رمزگذار تلویزیون LiveBox شما قابل دسترسی هستند ?

با استفاده از یک رمزگذار TV LiveBox ، امکان دسترسی به صدها کانال شامل دسته های تلویزیونی شامل یا اختیاری ، بلکه می توانید در خدمات مختلف SVOD نیز مشترک شوید تا بتوانید فیلم ها و سریال های بیشتری را تماشا کنید. در واقع می توان در اشتراک Netflix ، Disney+، Paramount+، Amazon Prime Video ، OCS ، Filmo ، Lionsgate یا Paramount مشترک شد+.

علاوه بر این ، و این یک انحصار تلویزیون نارنجی است, اشتراک Paramount+ به مدت 6 ماه به کلیه مشتریان جدید LiveBox ارائه می شود.

خدمات ارائه شده توسط Orange TV چیست ?

در سال 2021 ، نارنجی با یک نمایش جدید ، مدرن تر و عملی تر برای کشف جهان های مختلف و خدمات مختلف تلویزیون نارنجی ، رابط تلویزیونی خود را کاملاً تجدید نظر کرد.

در قسمت فوقانی صفحه ، یک نوار منوی ساده برای یافتن ، از جمله موارد دیگر ، خدمات ودی, در بازپخش, ضبط های تلویزیونی ، برنامه ها ، موسیقی ، بازی های ویدیویی شما . از آنجا که ، بله ، تلویزیون نارنجی ، بیش از 3،000،000 محتوای موجود در صورت تقاضا ، خدمات تلویزیونی بیشتر برای بررسی سریال های مورد علاقه و انتشار تلویزیون ، روز بعد از پخش آنها ، برای مدت زمان 7 تا 30 روز است,

قسمت اصلی دسترسی زنده به تلویزیون را به شما ارائه می دهد توصیه های برنامه, زندگی یا تقاضا با سلیقه های شما و همچنین مجموعه ای از VOD ها و پیشنهادات دسته ها سازگار است. سرانجام ، در قسمت پایین ، دسترسی مستقیم به اشتراک های خود و همچنین دکمه های میانبر را برای دسترسی مستقیم به کانال ، Netflix یا YouTube Universe پیدا خواهید کرد تا چند مورد را نام ببرید.

علاوه بر این ، دسترسی به تلویزیون نارنجی هرگز ساده تر نبوده است. در واقع ، کنترل از راه دور شما مجهز به دکمه دسترسی مستقیم به VOD ، پخش مجدد و کنترل مستقیم برای انتخاب یک برنامه یا شکستن آن در هر زمان است. بلکه یک دکمه میکرو برای به لطف دستیار آواز الکسا ، تلویزیون خود را با صدا خلبان کنید.

سرانجام ، آخرین سرویس ، و مهم نیست چند تلویزیون, در دسترس برای مشترکان LiveBox UP و Max ، که به آنها امکان می دهد یک رمزگذار TV Ultra HD 4K یا یک کلید تلویزیونی در صورت درخواست داشته باشند.

نحوه دسترسی به تلویزیون نارنجی ?

از رمزگذار تلویزیون جعبه زنده شما

برای دسترسی به تلویزیون نارنجی ، شما باید از طریق اپراتور که شامل یک سرویس تلویزیونی ، یعنی LiveBox ، LiveBox Up و LiveBox Max ، فیبر یا ADSL است ، در یک پیشنهاد اینترنتی مشترک شوید. در واقع ، با یکی از سه پیشنهاد خود ، مشترکین مجهز هستند رمزگشگر نارنجی فوق العاده HD 4K.

از رایانه شما

اگر تلویزیون اتاق نشیمن اشغال شده است و گزینه چند تلویزیون را ندارید ، مشکلی نیست. همچنین امکان دسترسی وجود دارد تلویزیون نارنجی از مک یا رایانه شخصی آن. جلسه تلویزیون.نارنجی.خط, و خود را با ایمیل و رمز ورود نارنجی خود شناسایی کنید.

از برنامه تلویزیون نارنجی

با برنامه TV Orange ، موجود در Google Play و Apple Store ، به کانال های تلویزیونی ، پخش مجدد و فیلم های نارنجی خود دسترسی پیدا می کنید در تلفن هوشمند یا رایانه لوحی خود. شما می توانید از برنامه های مورد علاقه و خدمات تلویزیونی خود در جایی که می خواهید ، در همه جا در اروپا و هنگامی که می خواهید استفاده کنید. توجه داشته باشید که برنامه تلویزیون OAANGE نیز با آن سازگار است تلویزیون هوشمند سامسونگ از سال 2018 یا اخیر.

سرانجام ، دقت مهم ، مشترکین یک برنامه موبایل نارنجی نیز به برنامه تلویزیون نارنجی دسترسی دارند.

با کلید تلویزیون نارنجی

با کلید TV Orange ، اختیاری در 5 یورو در ماه یا در صورت درخواست مشترکین LiveBox Up و LiveBox Max ، دسترسی به تلویزیون نارنجی در خانه امکان پذیر است ، البته ، اما همچنین در محل تعطیلات ، با دوستان و هر کجا می توانید به یک شبکه Wi-Fi خصوصی متصل شوید. با کلید نارنجی ، شما از بیشتر تلویزیون نارنجی در خانه یا تحرک (در همه جای اروپا) در تلویزیون مورد نظر خود بهره مند می شوید. به طور خلاصه ، این یک رمزگذار کوچک مینی است که اتصال به بندر HDMI یک تلویزیون کافی است.

تلویزیون نارنجی نیز با SOSH است

SOSH کم هزینه شرکت تابعه نارنجی است. همچنین ، با یک برنامه موبایل SOSH یا یک جعبه SOSH ، مشترکان از طریق برنامه یا مستقیماً در تلویزیون خود به تلویزیون نارنجی دسترسی دارند یا در صورت مشترک شدن در گزینه TV SOSH. کاربردی که همانطور که دیدیم به شما امکان می دهد کانال های موجود در پیشنهاد تلویزیون نارنجی ، و همچنین پخش مجدد و سایر خدمات تلویزیونی را پیدا کنید.