بازی های آمازون ، بازی های آمازون

بازی آمازون

یک فصل جدید برای Aeternum با “دنیای جدید: بیداری سرزمین خشمگین” آغاز می شود که در آن می توانید مونت های جدید ، یک سلاح جدید و سرزمین های فرآوری شده را پیدا کنید. بیشتر بخوانید

بازی آمازون

کشتی گمشده

تیم Lost Ark خوشحال است از اعلام اینکه به روزرسانی ماه سپتامبر با عنوان “پیوستن به پایان بازی” اکنون در دسترس است ! بیشتر بخوانید

دنیای جدید

دنیای جدید

یک فصل جدید برای Aeternum با “دنیای جدید: بیداری سرزمین خشمگین” آغاز می شود که در آن می توانید مونت های جدید ، یک سلاح جدید و سرزمین های فرآوری شده را پیدا کنید. بیشتر بخوانید

کشتی گمشده

کشتی گمشده

قسمت سوم نقشه راه Lost Ark Road 2023 محتوای جدیدی را ارائه می دهد که در ماه های آینده وارد آرچیا می شود. بیشتر بخوانید

بازی آمازون

کشتی گمشده

تیم Lost Ark خوشحال است از اعلام اینکه به روزرسانی ماه سپتامبر با عنوان “پیوستن به پایان بازی” اکنون در دسترس است ! بیشتر بخوانید

دنیای جدید

دنیای جدید

یک فصل جدید برای Aeternum با “دنیای جدید: بیداری سرزمین خشمگین” آغاز می شود که در آن می توانید مونت های جدید ، یک سلاح جدید و سرزمین های فرآوری شده را پیدا کنید. بیشتر بخوانید

کشتی گمشده

کشتی گمشده

قسمت سوم نقشه راه Lost Ark Road 2023 محتوای جدیدی را ارائه می دهد که در ماه های آینده وارد آرچیا می شود. بیشتر بخوانید